GIÀY CỎ TỰ NHIÊN

GIÀY CỎ TỰ NHIÊN là tức giày móng nhựa (FG) hoặc móng kim loại (SG) dùng để thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên, đối kháng 11 người.